A társaság irányítása

A Miskolc Holding Zrt., mint alapító a Régió Park Miskolc Kft-t egyszemélyes társaságként működteti, illetve tulajdonolja. A Kft-nél az egyszemélyes jelleg fennállásáig a taggyűlés jogait a Legfőbb Szerv a Tulajdonos gyakorolja.

A társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét a Legfőbb Szerv által választott egy ügyvezető látja el. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető jogosult kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a Régió Park alkalmazottai tekintetében.

Az ügyvezetés ellenőrző szerve az alapító által kijelölt illetve megválasztott mindenkori Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság a társaság minden gazdasági tevékenységét jogosult és köteles ellenőrizni.

A Régió Park Miskolc Kft. szervezeti ábrája:

A Régió Park Miskolc Kft ügyvezető igazgatója:

  • Perecsenyi Attila

A Régió Park Miskolc Kft  felügyelőbizottsága:

  • Dr. Ormay Gábor (az fb elnöke)
  • Nagy Sándor (az fb tagja)
  • Kövérné Domokos Ágnes (az fb tagja)